Sunday, March 16, 2014

Linux'de alt dizindeki tüm dosyaları kopyalamak/move

Komutu ile alt dizinlerdeki tüm jpg'leri, mevcut dizine kopyalamak mümkün, çok çok DİKKATLİ olun. Sadece kopyalamak için mv 'yi cp ile değiştirin

find ./ -name '*.jpg' -exec mv '{}' ./ \;